کلاس نهم – 99/1400

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته

دبیران محترم کلاس

سعید دیانی (دبیر علوم تجربی) /علیرضا سخن سنج (دبیر کار و فناوری، کامپیوتر) /مرتضی نسترن (دبیر تربیت بدنی) / عبدالحمید حاتمی (دبیر مطالعات اجتماعی) / سید رضا بهرسی (دبیر ریاضیات) / یدالله صفایی (دبیر عربی) / علیرضا بلخی (دبیر زبان انگلیسی) / سبحان ضرغامیان پور (دبیر فرهنگ و هنر) / مجید حسینی شفا (دبیر ادبیات، نگارش) / غلامرضا ریشهری (قرآن، آمادگی و دفاعی) / حسین مهرپویان (دبیر پیام های آسمانی) / وحید اکبری (مشاور) 

 

برنامه کلاسی