کلاس هشتم – 99/1400

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته

دبیران محترم کلاس

علیرضا سخن سنج (دبیر کار و فناوری، کامپیوتر) / سعید دیانی (دبیر علوم تجربی) / مرتضی نسترن (دبیر تربیت بدنی) / عبدالحمید حاتمی (دبیر مطالعات اجتماعی) / سید رضا بهرسی (دبیر ریاضیات) / یدالله صفایی (دبیر عربی) / سبحان ضرغامیان پور (دبیر فرهنگ و هنر) / علیرضا بلخی (دبیر زبان انگلیسی) / مجید حسینی شفا (دبیر ادبیات، نگارش) / حسین مهرپویان (دبیر پیام های آسمانی، قرآن) / سید اصغر حسینی (دبیر تفکر) / وحید اکبری (مشاور)

 

برنامه کلاسی