کلاس هفتم 2 – 99/1400

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته

دبیران محترم کلاس

منصور صفرپور (دبیر ریاضیات) / مرتضی نسترن (دبیر تربیت بدنی) / علیرضا سخن سنج (دبیر علوم تجربی، کار و فناوری، کامپیوتر) / سید اصغر حسینی (دبیر تفکر، پیام های آسمانی) / عبدالحمید حاتمی (دبیر مطالعات اجتماعی، قرآن) / یدالله صفایی (دبیر عربی) / مجید حسینی شفا (دبیر ادبیات، نگارش) / علیرضا بلخی (دبیر زبان انگلیسی) / سبحان ضرغامیان پور (دبیر فرهنگ و هنر) / وحید اکبری (مشاور)

 

برنامه کلاسی