ورود به سالن کنفرانس

جهت ورود به سالن به عنوان مهمان از کد (contributor) به عنوان رمز عبور استفاده کنید.

anonymous کاربران اجازه دسترسی به جلسه را ندارند

 


 

جلسات ضبط شده

Recording نام اتاق جلسه Date Duration State
presentation سالن کنفرانس دی 03 1399 04:30:12 106 min published
presentation سالن کنفرانس اردیبهشت 13 1400 02:39:51 43 min published