مدیریت خلاق و کادر مجرب

ما تاکید ویژه ای برانتخاب دبیران و کادر حرفه ای در راستای اهداف عالیه مدرسه داریم.

فضای فعال و پویا

در تلاشیم که با بکارگیری متد روز دنیا در امر فضا سازی محیطی و روانشناسی فضای شادی برای دانش آموزان فراهم سازیم.

یادگیری عملی و کاربردی

در خیام اولویت آموزشی بر آموزش عملی و کاربردی به دانش آموزان می باشد.

آمار ما

دبیرستان خیام یکی از پیشتاز ترین مجموعه های آموزشی استان بوشهر که توجه خاصی به کیفیت کلاس ها و برگزاری با نظارت و مانیتورینگ دوره ای  دارد.

37دانش آموز
13دبیران و مربیان
11میانگین هر کلاس
6کادر اجرایی